Oturma izni (İkamet İzni)

Oturma izni (İkamet İzni)

Oturma izni (İkamet izni)

Oturma izni (İkamet İzni) almak için yabancının belirlenen şartlara uygun belgeler ile eksiksiz başvuru yapması gerekmektedir.

Oturma izni (İkamet izni) çeşitleri:

Kısa Dönem Oturma İzni (İkamet İzni):

Kısa dönem ikamet izni alma sebebleri;

 • Türkiye’ye bilimsel araştırma amacıyla gelenler;
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar;
 • Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracaklar;
 • Türkiye Cumhuriyeti taraf olduğu anlaşmalr ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler;
 • Turizm amaçlı kalacak olanlar;
 • Kamu sağlığı tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımak kaydıyla tedavi görecek olanlar;
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları;
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayıp ,6 ay içinde müracaat edenler; ,
 • Türkçe öğrenme kursuna katılacak olanlar;
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçecek olanlar;
 • Kamu aracılığıyla Türkiye’de eğitim,araştırma,staj programlarına ve kurslara katılacak olanlar;
 • Adli veya idari makamların talep ve kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler;
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacak olanlar;

kısa dönem ikamet izni için başvurabilirler.

Kısa dönem ikamet izni her seferinde en fazla ikişer yıllık sürelerler verilir.

Türkçe öğrenme kurslarına katılma amacıyla verilecek ikamet izinleri iki defa verilebilir.

Kısa dönem ikamet izni almak için sayılı sebeblerden birkaçı ile talepte bulanulabilir.Oturma izni(ikamet izni) almak isteyen yabancıların idarenin takdirine bağlıdır.

Aile Oturma izni (İkamet İzni)

Aile ikamet izni almak isteyen yabancı aile olmak zorundadır.Aile ikamet izni alınabilmesi için destekleyici ve aile üyelerinden aranan şartların karşılanması gerekmektedir.

Aile ikamet izni 3 yılı aşamaz.Aile ikamet izni reddi,iptali veya uzatılmaması sebebleri,kısa dönem ikamet izni sebebleri ile büyük ölçüde aynıdır.

Öğrenci Oturma İzni (İkamet İzni)

Öğrenci ikamet izni,Türkiye’de yükseköğrenim kurumundan ön lisans,yüksek lisans veya doktora öğrenimini alacak olan yabancılara verilen ikamet izni türüdür.

Uzun Dönem Oturma İzni (İkamet İzni)

Kesintisiz 8 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olan yabancı,uzun dönem ikamet izni alabilirler.Uzun dönem ikamet izni alınabilmesi için;

 • Son 3 yıl içinde sosyal yardım alınmış olmamalıdır,
 • Kendisinin veya ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düenli gelir olması,
 • Geçerli sağlım sigortası olaması vb…

Oturma izni (İkamet İzni) uzatma

Oturma izni uzatma başvurularında,ikamet izni süreleri ikamet izni türü oalrak düzenlenmiştir.Oturma izni (ikamet İzni) süresi her halükarda pasaport veya yerine gecen belge belgelerin geçerlilik süresi 60 günden az süreli olmayacaktır.Yabancı oturma izni uzatma başvurusunu ikamet izni süresi dolmadan yapmalıdır.

 


Call Now Button