İkamet izni harç bedeli (2020)

İkamet izni harç bedeli (2020)

İkamet izni harç bedeli (2020)

İkamet izni harç bedeli

İkamet izni harç bedeli (2020) İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

Türkiye’de oturma izni fiyatları ve harç ücretleri, başvuru yapılacak kısa dönemli oturma izni türlerine ve ülkelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; aile oturma izni, öğrenci oturma izni ve turistik (turizm amaçlı) oturma izni harçları 2020 yılında farklılık göstermektedir. 1.1.2020 tarihi itibari ile 2019 fiyatları %22.58 zamlı olarak uygulanacağı devlet tarafından resmi olarak açıklanmıştır.

31.12.2019 tarihine kadar yapılan başvurular için harç ücretleri 2019 tarifesi üzerinden alınmaktadır. 01.01.2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinden %22.58 zam oranı uygulanarak tahsil edilecektir.

İKAMET İZNİ BELGE BEDELİ

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanın Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2020 tarihinden geçerli olacak İkamet İzni Belgesi Değerli Kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

Değerli Kağıt Bedeli20192020
89,00 TL110,00 TL
HARÇ MİKTARLARI

 

Yukarıdaki listede yer almayan ülke vatandaşları için Resmi Gazetede yayımlanan miktarlar şöyledir;

 

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş olan 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ikamet izni harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

İkamet izni harç bedeli (2020)

 

20192020
İkamet İzni Harç Tutarı1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere başına (39,70 TL)’den az, (203,40 TL)’den çok olamaz] 21,20 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 135,20 Türk Lirasıdır.

 

1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere başına (48,60 TL)’den az, (249,30 TL)’den çok olamaz] 25,90 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 165,70 Türk Lirasıdır.

 

 

Yukarıda belirtilen ikamet izni harç tutarları herhangi bir ülke grubuna dâhil olmayan Sırbistan, Fiji, Norveç, Umman, Kuzey Marina ülke vatandaşları için uygulanmaktadır.

2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde belirlenen www.goc.gov.tr adresinde yer alan ülke gruplarına göre harç miktarlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.

İkamet izni harç bedeli (2020) 2020 yılı 6458 sayılı Kanun ve Yönetmelik de Yapılan Değişen Yönetmelik; kanunun 31-1 (e) bende kapsamında (Turizm Amaçlı Kalacaklar) çerçevesinde en fazla 1 yıl süreliğine “kısa dönem ikamet izni” düzenlenen yabancıların turizm dışında haklı gerekçeler sunarak yeni bir ikamet izni kalış nedeni olmaması halinde 01.01. 2020 tarihinden itibaren aynı amaçla oturma izni başvurusu uygun görülmeyecektir. Amacına uygun olmayan yeni yapılan tüm başvurular RED edilecektir.

https://www.goc.gov.tr/ikamet-izni-belgesi—harc-miktarlari

 


Log out of this account

Leave a Reply

Call Now Button