Category Archives: ikamet izni

Oturma izni (İkamet İzni)

Oturma izni (İkamet izni)

Oturma izni (İkamet İzni) almak için yabancının belirlenen şartlara uygun belgeler ile eksiksiz başvuru yapması gerekmektedir.

Oturma izni (İkamet izni) çeşitleri:

Kısa Dönem Oturma İzni (İkamet İzni):

Kısa dönem ikamet izni alma sebebleri;

 • Türkiye’ye bilimsel araştırma amacıyla gelenler;
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar;
 • Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracaklar;
 • Türkiye Cumhuriyeti taraf olduğu anlaşmalr ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler;
 • Turizm amaçlı kalacak olanlar;
 • Kamu sağlığı tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımak kaydıyla tedavi görecek olanlar;
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları;
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayıp ,6 ay içinde müracaat edenler; ,
 • Türkçe öğrenme kursuna katılacak olanlar;
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçecek olanlar;
 • Kamu aracılığıyla Türkiye’de eğitim,araştırma,staj programlarına ve kurslara katılacak olanlar;
 • Adli veya idari makamların talep ve kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler;
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacak olanlar;

kısa dönem ikamet izni için başvurabilirler.

Kısa dönem ikamet izni her seferinde en fazla ikişer yıllık sürelerler verilir.

Türkçe öğrenme kurslarına katılma amacıyla verilecek ikamet izinleri iki defa verilebilir.

Kısa dönem ikamet izni almak için sayılı sebeblerden birkaçı ile talepte bulanulabilir.Oturma izni(ikamet izni) almak isteyen yabancıların idarenin takdirine bağlıdır.

Aile Oturma izni (İkamet İzni)

Aile ikamet izni almak isteyen yabancı aile olmak zorundadır.Aile ikamet izni alınabilmesi için destekleyici ve aile üyelerinden aranan şartların karşılanması gerekmektedir.

Aile ikamet izni 3 yılı aşamaz.Aile ikamet izni reddi,iptali veya uzatılmaması sebebleri,kısa dönem ikamet izni sebebleri ile büyük ölçüde aynıdır.

Öğrenci Oturma İzni (İkamet İzni)

Öğrenci ikamet izni,Türkiye’de yükseköğrenim kurumundan ön lisans,yüksek lisans veya doktora öğrenimini alacak olan yabancılara verilen ikamet izni türüdür.

Uzun Dönem Oturma İzni (İkamet İzni)

Kesintisiz 8 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olan yabancı,uzun dönem ikamet izni alabilirler.Uzun dönem ikamet izni alınabilmesi için;

 • Son 3 yıl içinde sosyal yardım alınmış olmamalıdır,
 • Kendisinin veya ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düenli gelir olması,
 • Geçerli sağlım sigortası olaması vb…

Oturma izni (İkamet İzni) uzatma

Oturma izni uzatma başvurularında,ikamet izni süreleri ikamet izni türü oalrak düzenlenmiştir.Oturma izni (ikamet İzni) süresi her halükarda pasaport veya yerine gecen belge belgelerin geçerlilik süresi 60 günden az süreli olmayacaktır.Yabancı oturma izni uzatma başvurusunu ikamet izni süresi dolmadan yapmalıdır.

 


İkamet İzni

İkamet izni ve oturma izni almak için bize ulaşınız…


İkamet izni harç bedeli (2020)

İkamet izni harç bedeli (2020)

İkamet izni harç bedeli

İkamet izni harç bedeli (2020) İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

Türkiye’de oturma izni fiyatları ve harç ücretleri, başvuru yapılacak kısa dönemli oturma izni türlerine ve ülkelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; aile oturma izni, öğrenci oturma izni ve turistik (turizm amaçlı) oturma izni harçları 2020 yılında farklılık göstermektedir. 1.1.2020 tarihi itibari ile 2019 fiyatları %22.58 zamlı olarak uygulanacağı devlet tarafından resmi olarak açıklanmıştır.

31.12.2019 tarihine kadar yapılan başvurular için harç ücretleri 2019 tarifesi üzerinden alınmaktadır. 01.01.2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinden %22.58 zam oranı uygulanarak tahsil edilecektir.

İKAMET İZNİ BELGE BEDELİ

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanın Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2020 tarihinden geçerli olacak İkamet İzni Belgesi Değerli Kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

Değerli Kağıt Bedeli20192020
89,00 TL110,00 TL
HARÇ MİKTARLARI

 

Yukarıdaki listede yer almayan ülke vatandaşları için Resmi Gazetede yayımlanan miktarlar şöyledir;

 

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş olan 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ikamet izni harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

İkamet izni harç bedeli (2020)

 

20192020
İkamet İzni Harç Tutarı1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere başına (39,70 TL)’den az, (203,40 TL)’den çok olamaz] 21,20 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 135,20 Türk Lirasıdır.

 

1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere başına (48,60 TL)’den az, (249,30 TL)’den çok olamaz] 25,90 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 165,70 Türk Lirasıdır.

 

 

Yukarıda belirtilen ikamet izni harç tutarları herhangi bir ülke grubuna dâhil olmayan Sırbistan, Fiji, Norveç, Umman, Kuzey Marina ülke vatandaşları için uygulanmaktadır.

2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde belirlenen www.goc.gov.tr adresinde yer alan ülke gruplarına göre harç miktarlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.

İkamet izni harç bedeli (2020) 2020 yılı 6458 sayılı Kanun ve Yönetmelik de Yapılan Değişen Yönetmelik; kanunun 31-1 (e) bende kapsamında (Turizm Amaçlı Kalacaklar) çerçevesinde en fazla 1 yıl süreliğine “kısa dönem ikamet izni” düzenlenen yabancıların turizm dışında haklı gerekçeler sunarak yeni bir ikamet izni kalış nedeni olmaması halinde 01.01. 2020 tarihinden itibaren aynı amaçla oturma izni başvurusu uygun görülmeyecektir. Amacına uygun olmayan yeni yapılan tüm başvurular RED edilecektir.

https://www.goc.gov.tr/ikamet-izni-belgesi—harc-miktarlari

 


Call Now Button