Uzun Dönem İkamet

Uzun Dönem İkamet

Ülkemize sekiz yıl süreyle kesintisiz ikamet etmiş olan yabancılar, talep etmeleri halinde süresiz ikamet tezkeresi alabilmektedirler. İkamet tezkeresi talebinde bulunabilmeleri için, ikamet edecekleri ilde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü veya Göç İdaresi Kurumu’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izninin şartları

 • Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak
 • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
 • Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak.

Şartlarda belirtilen kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.

Uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

Uzun dönem ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancı sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti haricinde kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunursa ikamet izni iptal edilir. Yabancının kamu düzeni ve güvenliğine ciddi tehdit oluşturması durumunda iptal edilen ikamet izinleri için tekrar başvuruda bulunulamaz. Uzun dönem ikamet izinlerinin iptali valiliklerce Bakanlığın onayı alındıktan sonra yapılır.

İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise valiliklere yapılacaktır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmayacak ve başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

Randevu sırasında hazır bulunması gereken belgeler;

 • 4 adet fotoğraf (Normal ölçülerde) 4 adet fotoğraf (Normal ölçülerde)
 • Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa) Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)
 • Randevu Formu Randevu Formu
 • Türkiye’de sekiz yıl kesintisiz ikamet ettiğini gösterir belge Türkiye’de sekiz yıl kesintisiz ikamet ettiğini gösterir belge

Aile İkamet İzni

Aile İkamet İzni

 

Aile İkamet İzni

 

Ülkemize gelerek herhangi bir sebeple ikamet izni (tezkeresi) alan yabancıların, birinci dereceden yakınları da aile  ikamet izni alabilirler.

İkamet izni sahibi olan yabancı destekleyici kişi konumundadır. Buna göre destekleyicinin yabancı eşi, destekleyicinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu ile 18 yaşını doldurmuş olsa bile destekleyicinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu, aile ikamet izni başvurusunda bulunabilecektir.

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamamaktadır. Bu kişiler varsa ayrıca şartlarını sağladıkları bir ikamet iznine başvurabilmektedirler.

Aile ikamet izinlerinde, aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen, Türk vatandaşı veya Türkiye’de yasal olarak kalmakta olan ve “destekleyici” olarak nitelendirilirler.

18 yaşından küçük çocukların, gelir durumu olmayacağı için destekleyici olarak kabul edilemezler. Bu nedenle Türk vatandaşı olan çocuğun yabancı uyruklu anne veya babası, çocuğa refakat edemezler. Alile ikameti alamazlar. Bu durumdaki yabancılar ‘Kısa Dönem İkamet İzni’ alabilirler.

18 yaşından küçük çocukların, gelir durumu olmayacağı için destekleyici olarak kabul edilemezler. Bu nedenle ikamet tezkeresi bulunan çocuğun yabancı uyruklu anne veya babası, çocuğa refakat edemezler. Alile ikameti alamazlar. Bu durumdaki yabancılar ‘Kısa Dönem İkamet İzni’ alabilirler.

Türk vatandaşı ile evlenen yabancıların aile ikamet izni

Türk vatandaşı ile evli yabancılar, resmi olarak evlendikten sonra aile ikamet izni talebinde bulunabilirler.

Türkiye’de evlenen yabancılar

Evlilik işlemlerini Türkiye’de yapan yabancılar, nüfus idaresine kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra aile ikamet izni talebinde bulunabilirler.

Yurtdışında evlenen yabancılar

Yurtdışında evlilik yapılması durumunda, o ülkedeki Türk Temsilciliğine müracaat edip evlilik durumunun ibraz edilmesi gerekir. Temsilcilik, Türkiye’deki Nufüs İdaresi’ne evlilik durumunu bildirerek, yabancının Türkiye’de kayıt olmasını sağlayacaktır. Bu durumda olan çiftler, ikamet randevusu sırasında yurtdışındaki temsilcilikten alacakları belge ile müracaat edebilirler. Başvuru sırasında ek bilgi veya belge talep edilebilir. Bu nedenle randevu almadan önce, gerekli belgeleri sorunuz.

Aile ikamet izni ne müracaat edecek olan yabancının ve T.C. vatandaşı olan eşinin randevu sırasında hazır bulunmaları gerekir. Kurum, evli olan çiftin gerçekten evlilik birliği içerisinde yaşayıp yaşamadığını sorgulayabilir ve bunun tespiti için tahkikat yapılmasını talep edebilir. Anlaşmalı evlilik yapıldığının tespiti halinde, ikamet tezkeresi düzelenmeyebilir ve varsa düzenlenen ikamet tezkeresi iptal edilebilir.

Randevu sırasında hazır bulunaması gereken belgeler

 • 4 adet fotoğraf (Normal ölçülerde) 4 adet fotoğraf (Normal ölçülerde)
 • Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)
 • Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)
 • Randevu Formu Randevu Formu
 • Genel Sağlık Sigortası Genel Sağlık Sigortası
 • Gelir belgesi Gelir belgesi
 • T.C. vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı T.C. vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
 • T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • T.C. vatandaşı eşin adli sicil kaydı T.C. vatandaşı eşin adli sicil kaydı
 • Yeni tarihli ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ Yeni tarihli ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’

Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili fakat mahkeme kararıyla sabitse, üç yıllık süre şartı aranmaz.

Türk vatandaşı olan eşin ölümü halinde, yabancı ikamet süresinin sonuna kadar Türkiye’de kalmaya devam edebilir, sürenin sonunda kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir.

 


Турция миграция

🇹🇷Турция миграция 🇹🇷

☎️ +9 0534 766 13 93

📲 www.ikametturkiye.com

✅оформлении вида на жительство ВНЖ
✅документов на гражданство,
✅Оформление рабочей визы
✅Нотариальное
✅Переводы документов,
✅Продажа и аренда недвижимости.
💊Медицинская страховка
🏦при открытии счета в банке
🏡Договора на аренду квартиры
🏪Заполнить различных анкет и заявлений
🚖Трансфер

Будем рады оказать вам помощь по любому вопросу-вежливо, доступно, быстро.

Экономим ваше время и нервы!


Oturma izni (İkamet İzni)

Oturma izni (İkamet izni)

Oturma izni (İkamet İzni) almak için yabancının belirlenen şartlara uygun belgeler ile eksiksiz başvuru yapması gerekmektedir.

Oturma izni (İkamet izni) çeşitleri:

Kısa Dönem Oturma İzni (İkamet İzni):

Kısa dönem ikamet izni alma sebebleri;

 • Türkiye’ye bilimsel araştırma amacıyla gelenler;
 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar;
 • Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracaklar;
 • Türkiye Cumhuriyeti taraf olduğu anlaşmalr ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler;
 • Turizm amaçlı kalacak olanlar;
 • Kamu sağlığı tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımak kaydıyla tedavi görecek olanlar;
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları;
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayıp ,6 ay içinde müracaat edenler; ,
 • Türkçe öğrenme kursuna katılacak olanlar;
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçecek olanlar;
 • Kamu aracılığıyla Türkiye’de eğitim,araştırma,staj programlarına ve kurslara katılacak olanlar;
 • Adli veya idari makamların talep ve kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler;
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacak olanlar;

kısa dönem ikamet izni için başvurabilirler.

Kısa dönem ikamet izni her seferinde en fazla ikişer yıllık sürelerler verilir.

Türkçe öğrenme kurslarına katılma amacıyla verilecek ikamet izinleri iki defa verilebilir.

Kısa dönem ikamet izni almak için sayılı sebeblerden birkaçı ile talepte bulanulabilir.Oturma izni(ikamet izni) almak isteyen yabancıların idarenin takdirine bağlıdır.

Aile Oturma izni (İkamet İzni)

Aile ikamet izni almak isteyen yabancı aile olmak zorundadır.Aile ikamet izni alınabilmesi için destekleyici ve aile üyelerinden aranan şartların karşılanması gerekmektedir.

Aile ikamet izni 3 yılı aşamaz.Aile ikamet izni reddi,iptali veya uzatılmaması sebebleri,kısa dönem ikamet izni sebebleri ile büyük ölçüde aynıdır.

Öğrenci Oturma İzni (İkamet İzni)

Öğrenci ikamet izni,Türkiye’de yükseköğrenim kurumundan ön lisans,yüksek lisans veya doktora öğrenimini alacak olan yabancılara verilen ikamet izni türüdür.

Uzun Dönem Oturma İzni (İkamet İzni)

Kesintisiz 8 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olan yabancı,uzun dönem ikamet izni alabilirler.Uzun dönem ikamet izni alınabilmesi için;

 • Son 3 yıl içinde sosyal yardım alınmış olmamalıdır,
 • Kendisinin veya ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düenli gelir olması,
 • Geçerli sağlım sigortası olaması vb…

Oturma izni (İkamet İzni) uzatma

Oturma izni uzatma başvurularında,ikamet izni süreleri ikamet izni türü oalrak düzenlenmiştir.Oturma izni (ikamet İzni) süresi her halükarda pasaport veya yerine gecen belge belgelerin geçerlilik süresi 60 günden az süreli olmayacaktır.Yabancı oturma izni uzatma başvurusunu ikamet izni süresi dolmadan yapmalıdır.

 


İkamet İzni

İkamet izni ve oturma izni almak için bize ulaşınız…


İkamet izni harç bedeli (2020)

İkamet izni harç bedeli (2020)

İkamet izni harç bedeli

İkamet izni harç bedeli (2020) İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca değerli kâğıt kapsamında olup, miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

Türkiye’de oturma izni fiyatları ve harç ücretleri, başvuru yapılacak kısa dönemli oturma izni türlerine ve ülkelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; aile oturma izni, öğrenci oturma izni ve turistik (turizm amaçlı) oturma izni harçları 2020 yılında farklılık göstermektedir. 1.1.2020 tarihi itibari ile 2019 fiyatları %22.58 zamlı olarak uygulanacağı devlet tarafından resmi olarak açıklanmıştır.

31.12.2019 tarihine kadar yapılan başvurular için harç ücretleri 2019 tarifesi üzerinden alınmaktadır. 01.01.2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinden %22.58 zam oranı uygulanarak tahsil edilecektir.

İKAMET İZNİ BELGE BEDELİ

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanın Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2020 tarihinden geçerli olacak İkamet İzni Belgesi Değerli Kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

Değerli Kağıt Bedeli20192020
89,00 TL110,00 TL
HARÇ MİKTARLARI

 

Yukarıdaki listede yer almayan ülke vatandaşları için Resmi Gazetede yayımlanan miktarlar şöyledir;

 

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş olan 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ikamet izni harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

İkamet izni harç bedeli (2020)

 

20192020
İkamet İzni Harç Tutarı1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere başına (39,70 TL)’den az, (203,40 TL)’den çok olamaz] 21,20 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 135,20 Türk Lirasıdır.

 

1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere başına (48,60 TL)’den az, (249,30 TL)’den çok olamaz] 25,90 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 165,70 Türk Lirasıdır.

 

 

Yukarıda belirtilen ikamet izni harç tutarları herhangi bir ülke grubuna dâhil olmayan Sırbistan, Fiji, Norveç, Umman, Kuzey Marina ülke vatandaşları için uygulanmaktadır.

2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde belirlenen www.goc.gov.tr adresinde yer alan ülke gruplarına göre harç miktarlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.

İkamet izni harç bedeli (2020) 2020 yılı 6458 sayılı Kanun ve Yönetmelik de Yapılan Değişen Yönetmelik; kanunun 31-1 (e) bende kapsamında (Turizm Amaçlı Kalacaklar) çerçevesinde en fazla 1 yıl süreliğine “kısa dönem ikamet izni” düzenlenen yabancıların turizm dışında haklı gerekçeler sunarak yeni bir ikamet izni kalış nedeni olmaması halinde 01.01. 2020 tarihinden itibaren aynı amaçla oturma izni başvurusu uygun görülmeyecektir. Amacına uygun olmayan yeni yapılan tüm başvurular RED edilecektir.

https://www.goc.gov.tr/ikamet-izni-belgesi—harc-miktarlari

 

Call Now Button