Ay: Aralık 2020

Uzun Dönem İkamet

Uzun Dönem İkamet

Ülkemize sekiz yıl süreyle kesintisiz ikamet etmiş olan yabancılar, talep etmeleri halinde süresiz ikamet tezkeresi alabilmektedirler. İkamet tezkeresi talebinde bulunabilmeleri için, ikamet edecekleri ilde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü veya Göç İdaresi Kurumu’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izninin şartları

 • Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak
 • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
 • Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak.

Şartlarda belirtilen kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.

Uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

Uzun dönem ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancı sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti haricinde kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunursa ikamet izni iptal edilir. Yabancının kamu düzeni ve güvenliğine ciddi tehdit oluşturması durumunda iptal edilen ikamet izinleri için tekrar başvuruda bulunulamaz. Uzun dönem ikamet izinlerinin iptali valiliklerce Bakanlığın onayı alındıktan sonra yapılır.

İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise valiliklere yapılacaktır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmayacak ve başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

Randevu sırasında hazır bulunması gereken belgeler;

 • 4 adet fotoğraf (Normal ölçülerde) 4 adet fotoğraf (Normal ölçülerde)
 • Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa) Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)
 • Randevu Formu Randevu Formu
 • Türkiye’de sekiz yıl kesintisiz ikamet ettiğini gösterir belge Türkiye’de sekiz yıl kesintisiz ikamet ettiğini gösterir belge

Aile İkamet İzni

Aile İkamet İzni

 

Aile İkamet İzni

 

Ülkemize gelerek herhangi bir sebeple ikamet izni (tezkeresi) alan yabancıların, birinci dereceden yakınları da aile  ikamet izni alabilirler.

İkamet izni sahibi olan yabancı destekleyici kişi konumundadır. Buna göre destekleyicinin yabancı eşi, destekleyicinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu ile 18 yaşını doldurmuş olsa bile destekleyicinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu, aile ikamet izni başvurusunda bulunabilecektir.

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamamaktadır. Bu kişiler varsa ayrıca şartlarını sağladıkları bir ikamet iznine başvurabilmektedirler.

Aile ikamet izinlerinde, aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen, Türk vatandaşı veya Türkiye’de yasal olarak kalmakta olan ve “destekleyici” olarak nitelendirilirler.

18 yaşından küçük çocukların, gelir durumu olmayacağı için destekleyici olarak kabul edilemezler. Bu nedenle Türk vatandaşı olan çocuğun yabancı uyruklu anne veya babası, çocuğa refakat edemezler. Alile ikameti alamazlar. Bu durumdaki yabancılar ‘Kısa Dönem İkamet İzni’ alabilirler.

18 yaşından küçük çocukların, gelir durumu olmayacağı için destekleyici olarak kabul edilemezler. Bu nedenle ikamet tezkeresi bulunan çocuğun yabancı uyruklu anne veya babası, çocuğa refakat edemezler. Alile ikameti alamazlar. Bu durumdaki yabancılar ‘Kısa Dönem İkamet İzni’ alabilirler.

Türk vatandaşı ile evlenen yabancıların aile ikamet izni

Türk vatandaşı ile evli yabancılar, resmi olarak evlendikten sonra aile ikamet izni talebinde bulunabilirler.

Türkiye’de evlenen yabancılar

Evlilik işlemlerini Türkiye’de yapan yabancılar, nüfus idaresine kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra aile ikamet izni talebinde bulunabilirler.

Yurtdışında evlenen yabancılar

Yurtdışında evlilik yapılması durumunda, o ülkedeki Türk Temsilciliğine müracaat edip evlilik durumunun ibraz edilmesi gerekir. Temsilcilik, Türkiye’deki Nufüs İdaresi’ne evlilik durumunu bildirerek, yabancının Türkiye’de kayıt olmasını sağlayacaktır. Bu durumda olan çiftler, ikamet randevusu sırasında yurtdışındaki temsilcilikten alacakları belge ile müracaat edebilirler. Başvuru sırasında ek bilgi veya belge talep edilebilir. Bu nedenle randevu almadan önce, gerekli belgeleri sorunuz.

Aile ikamet izni ne müracaat edecek olan yabancının ve T.C. vatandaşı olan eşinin randevu sırasında hazır bulunmaları gerekir. Kurum, evli olan çiftin gerçekten evlilik birliği içerisinde yaşayıp yaşamadığını sorgulayabilir ve bunun tespiti için tahkikat yapılmasını talep edebilir. Anlaşmalı evlilik yapıldığının tespiti halinde, ikamet tezkeresi düzelenmeyebilir ve varsa düzenlenen ikamet tezkeresi iptal edilebilir.

Randevu sırasında hazır bulunaması gereken belgeler

 • 4 adet fotoğraf (Normal ölçülerde) 4 adet fotoğraf (Normal ölçülerde)
 • Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)
 • Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)
 • Randevu Formu Randevu Formu
 • Genel Sağlık Sigortası Genel Sağlık Sigortası
 • Gelir belgesi Gelir belgesi
 • T.C. vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı T.C. vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
 • T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • T.C. vatandaşı eşin adli sicil kaydı T.C. vatandaşı eşin adli sicil kaydı
 • Yeni tarihli ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ Yeni tarihli ‘Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’

Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili fakat mahkeme kararıyla sabitse, üç yıllık süre şartı aranmaz.

Türk vatandaşı olan eşin ölümü halinde, yabancı ikamet süresinin sonuna kadar Türkiye’de kalmaya devam edebilir, sürenin sonunda kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir.

 


Call Now Button